Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Napredno korištenje operacijskog sustava Linux
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: doc. dr. sc. Stjepan Groš
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj vještine je upoznavanje s mogućnostima operacijskog sustava Linux, upotreba naprednih funkcija te napredan rad u konzoli.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Garrels, Machtelt (2004). Bash guide for begginers, Fultus
2. Hubert, Bert Linux advanced routing and traffic control
3. Žagar, Mario (2006). UNIX i kako ga koristiti, 7. digitalno (XML) izdanje, FER, Zagreb
4. Barret, Daniel (2001). Secure shell: The definitive guide, O'Reilly
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove korištenja operacijskog sustava Linux
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu