Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove korištenja operacijskog sustava Linux
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: doc. dr. sc. Stjepan Groš
Izvođači:
Opis predmeta: Vještina naslovljava temeljna znanja potrebna za korištenje komandne linije u operacijskom
sustavu Linux. Obrađuju se osnovne naredbe potrebne za rukovanje datotekama, kazalima i
diskovima. Na kraju vještine uvodi se grafičko sučelje te udaljen rad uz pomoć ssh ljuske.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Grupa autora (2006). Osnove operacijskog sustava Linux, FER, Zagreb
2. Žagar, Mario (2006). UNIX i kako ga koristiti, 7. digitalno (XML) izdanje, FER, Zagreb
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu