Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Diskontna matematika 1
Kratica: Opterećenje: 60(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Elezović
Izvođači:
Opis predmeta: Odabrana poglavlja diskretne matematike i matematičke analize, s naglaskom na rješavanju složenijih primjera i zadataka, temeljenih na algoritamskom pristupu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. A Course in Enumeration;M. Aigner;Springer;2007
2. Concrete Mathematics, 2ed;R. Graham, D.E. Knuth, O. Patashnik ;Addison-Wesley ;1994
3. Elementary Number Theory, Cryptography and Codes;M.W. Baldoni, C. Ciliberto, G.M.P. Cattane;Springer;2009
4. Equations and Inequalities;J. Herman, R. Kučera, J. Šimša;Springer;2000
5. Combinatorics;N. Ya. Vilenkin;Academic Press;1971
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Matematika 1
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu