Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Diskontna matematika 2
Kratica: Opterećenje: 60(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Elezović
Izvođači:
Opis predmeta: Odabrana poglavlja diskretne matematike i matematičke analize, s naglaskom na rješavanju složenijih primjera i zadataka, temeljenih na algoritamskom pristupu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Numerical Methods That Usually Work; Acton FS ; Mathematical Association of America; 1990.
2. Experimentation in Mathematics, Computational Paths to Discovery; J. Borwein J, D. Bailey, R. Girgensohn; A K Peters; 2004.
3. Companion to Concrete Mathematics, Mathematical Techniques and Various Applications; Z.A. Melzak; John Wiley & Sons; 1973.
4. Handbook of Continued Fractions for Special Functions; A. Cuyt et al; Springer; 2008.
5. Irresistible Integrals - Symbolics, Analysis and Experiments in the Evaluation of Integrals; G. Boros, V. Moll; Cambridge University Press; 2004.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Matematika 2
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu