Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Elektromehanika
Kratica: Opterećenje: 60(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Štih
prof. dr. sc. Sead Berberović
prof. dr. sc. Dubravko Horvat
Izvođači:
Opis predmeta: Predmet obrađuje interakcije između mehaničkih struktura i elektromagnetskih polja sustava u kojima se električni i mehanički podsustavi modeliraju koncentriranim parametrima. Teorija krugova koja je uvedena u predmetu OE proširuje se na poopćene induktivitete i kapacitete, te mehaničke elemente. Uvodi se elektromehanička sveza i razmatra se pretvorba energije. Statički i kvazistatički problemi se proširuju na elektromehaničku dinamiku linearih sustava. Sva načela se uvode kroz analizu niza praktičnih naprava (motori, generatori, sustavi za levitaciju, elektromehanički releji, kapacitivni mikrofoni...). Na kraju se uvode se i nano- i mikro-elektromehanički sustavi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Electromechanical Dynamics; H.H. Woodson, J.R. Melcher; John Wiley & Sons; 1968.
2. Understanding Electro-Mechanical Engineering; L.J. Kamm; IEEE Press; 1996.
3. Nano- and Microelectromechanical systems; S.E. Lyshevski; CRC Press; 2001.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Fizika 1
Položen : Osnove elektrotehnike
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu