Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Moderna fizika i primjene u elektrotehnici
Kratica: Opterećenje: 60(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravko Horvat
izv. prof. dr. sc. Lahorija Bistričić
prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš
prof. dr. sc. Silvio Hrabar
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj predmeta je dati prikaz moderne fizike (fizike 20. stoljeća) odnosno dati poveznicu klasičnog i kvantnog pogleda na realnost. Moderni koncepti u fizici, posebice kvantna fizika, imali su veliki utjecaj na elektrotehniku i danas postoje mnoštvo primjena (uređaja) koji su zasnovani na tim konceptima. Stoga je i cilj predmeta razraditi koncepte moderne fizike - od makroskopskog do mikroskopskog, te obraditi neke od primjena u mikrovalnom i optičkom frekvencijskom pojasu (laseri, strukture za vođenje i usmjeravanje elektromagnestkih valova, svjetlovodi, periodičke strukture, novi umjetni materijali zasnovani na konceptu metamaterijala, plazmonički i nano-elektromagnetski sustavi).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Quantum Electronics; A. Yariv; Wiley; 1989.
2. Modern Physics from Alpha to Z; J . W. Rohlf; Wiley; 1994.
3. Metamaterials, Physics and Engineering Exploarations; N. Engheta, R. Ziolkowski (editors); Wiley; 2006
4. Photonic Crystals, Molding the flow of light; J. D. Joannopoulos, S.G. Johnson, J.N. Winn, R.D. Meade; Princeton University Press; 2008
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Fizika 2
Položen : Osnove elektrotehnike
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu