Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Diplomski seminar
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Mario Cifrek ( Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Siniša Fajt ( Predavanja )
prof. dr. sc. Mislav Grgić ( Predavanja )
prof. dr. sc. Ratko Magjarević ( Predavanja )
doc. dr. sc. Zoran Narančić ( Predavanja )
prof. dr. sc. Mervan Pašić ( Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Mile Šikić ( Predavanja )
prof. dr. sc. Dina Šimunić ( Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk ( Predavanja )
prof. dr. sc. Mladen Vučić ( Predavanja )
Opis predmeta: Cilj ovog predmeta jest unaprijediti prezentacijske i komunikacijske vještine, kao i vještinu pisanja, kroz diskusiju o izabranoj tematici s ostalim studentima. Studenti će pred manjim grupama prezentirati najnovija dostignuća u poljima elektrotehnike, informacijske i komunikacijske tehnologije te računarstva. Svaki će student istražiti i prezentirati jednu od tema predloženih na uvodnom predavanju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. od nastavnika Razni autori Razni izdavači 2005
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu