Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Diplomski rad
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Željko Ban ( Predavanja )
doc. dr. sc. Igor Erceg ( Predavanja )
prof. dr. sc. Damir Ilić ( Predavanja )
prof. dr. sc. Ratko Magjarević ( Predavanja )
Opis predmeta: Diplomski rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugraditi rješenje, napisati dokumentaciju i upute za uporabu te smjernice budućeg razvoja. Naglasak je stavljen na dokazivanje sposobnosti u svim tim aspektima, a ne na radno zahtjevnim rutinskim poslovima koji bi imali kao jedini cilj u potpunosti zaokružen neki proizvod.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Diplomski projekt
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu