Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Diplomski rad
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Andrea Aglić-Aljinović ( Predavanja )
prof. dr. sc. Alen Bažant ( Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković ( Predavanja )
prof. dr. sc. Nikola Bogunović ( Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Željka Car ( Predavanja )
prof. dr. sc. Nenad Debrecin ( Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Šandor Dembitz ( Predavanja )
prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović ( Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec ( Predavanja )
prof. dr. sc. Mislav Grgić ( Predavanja )
doc. dr. sc. Stjepan Groš ( Predavanja )
doc. dr. sc. Željko Ilić ( Predavanja )
prof. dr. sc. Dragan Jevtić ( Predavanja )
prof. dr. sc. Gordan Ježić ( Predavanja )
prof. dr. sc. Mladen Kos ( Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Mario Kušek ( Predavanja )
prof. dr. sc. Ignac Lovrek ( Predavanja )
prof. dr. sc. Maja Matijašević ( Predavanja )
prof. dr. sc. Željka Mihajlović ( Predavanja )
prof. dr. sc. Branko Mikac ( Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc ( Predavanja )
prof. dr. sc. Igor Sunday Pandžić ( Predavanja )
doc. dr. sc. Damir Pintar ( Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko ( Predavanja )
doc. dr. sc. Krešimir Pripužić ( Predavanja )
doc. dr. sc. Mirko Randić ( Predavanja )
prof. dr. sc. Dina Šimunić ( Predavanja )
prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš ( Predavanja )
prof. dr. sc. Zoran Skočir ( Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk ( Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak ( Predavanja )
doc. dr. sc. Slaven Zakošek ( Predavanja )
prof. dr. sc. Vesna Županović ( Predavanja )
Opis predmeta: Diplomski rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugraditi rješenje, napisati dokumentaciju i upute za uporabu te smjernice budućeg razvoja. Naglasak je stavljen na dokazivanje sposobnosti u svim tim aspektima, a ne na radno zahtjevnim rutinskim poslovima koji bi imali kao jedini cilj u potpunosti zaokružen neki proizvod.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Diplomski projekt
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu