Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Matematika 1
Kratica: Opterećenje: 90(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K)
Nositelji: prof. dr. sc. Darko Žubrinić
prof. dr. sc. Vesna Županović
izv. prof. dr. sc. Ilko Brnetić
izv. prof. dr. sc. Mario Krnić
doc. dr. sc. Tomislav Šikić
izv. prof. dr. sc. Josipa-Pina Milišić
doc. dr. sc. Igor Velčić
doc. dr. sc. Lana Horvat Dmitrović
Izvođači: Petar Bakić ( Auditorne vježbe )
Tomislav Berić dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Snježana Lubura dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Mislav Mišković dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Ana Prlić dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Stjepan Šebek mag. math. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Realni brojevi i funkcije realne varijable. Limes niza. Limes realne funkcije realne varijable. Derivacija funkcije i primjene. Integralni račun i primjene. Matrični račun, determinante i rješavanje sustava linearnih jednadžbi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. N. Elezović (1999). Linearna algebra, Element
2. P. Javor (1999). Matematička analiza 1, Element
3. M. Pašić (2004). Matematička analiza 1, FER-skriptarnica
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu