Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Molekularna biotehnologija, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[5715] Molekularna biotehnologija - A1 > upisati najmanje 9 ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
53259Bakteriologija150000100003.0
53262Genetika industrijskih organizama200001500003.0
53261GMO u proizvodnji hrane200000150003.0
53264Kinetika biotehnoloških procesa300000450006.0
53267Osnove bioorganometalne kemije150023000002.0
66748Osnove tkivnog inženjerstva140000100002.0
173443Probiotici i starter kulture160023000003.0
53272Programiranje u bioinformatici100001050002.0
53608Proizvodnja terapeutskih proteina100001050003.0
53253Proteinsko inženjerstvo18000030002.0
53252Toksikologija200015000003.0
Semestar 2
[5716] Molekularna biotehnologija - A2 > upisati najmanje 12 ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
53268Biotransformacije200015000003.0
53255Ekogenetičke studije120000120002.0
66750Fitoremedijacija200000150003.0
53266Fiziologija čovjeka240023000004.0
53265Genska terapija22008050003.0
53260Interakcije molekula i receptora15008000002.0
53256Mehanizmi evolucije200000150003.0
53257Mikologija150000100003.0
166959Mikrobna ekologija22005050003.0
[16693] Predmeti na engleskom jeziku - BT > upisanih ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
196371Bioinformatika (predmet na engleskom jeziku)2000010100004.0
196310Biokemijska analitika (predmet na engleskom jeziku)300045000006.0
196363Biokemijska funkcija vitamina i iona u hrani i prehrani (predmet na engleskom jeziku)45000000005.0
196347Ekogenetičke studije (predmet na engleskom jeziku)120000150002.0
191414Genetičko inženjerstvo (predmet na engleskom jeziku)270027000004.0
191415Genetika industrijskih organizama (predmet na engleskom jeziku)200001500003.0
192026GMO u proizvodnji hrane (predmet na engleskom jeziku)200000150003.0
196373Mehanizmi evolucije (predmet na engleskom jeziku)200000150003.0
196367Nutrigenomika (predmet na engleskom jeziku)2000020100004.0
191416Osnove bioorganometalne kemije (predmet na engleskom jeziku)150023000002.0
191417Peptidni mimetici i pseudopeptidi (predmet na engleskom jeziku)150020040003.0
Semestar 3
[5715] Molekularna biotehnologija - A1 > upisanih ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
53259Bakteriologija150000100003.0
53262Genetika industrijskih organizama200001500003.0
53261GMO u proizvodnji hrane200000150003.0
53264Kinetika biotehnoloških procesa300000450006.0
53267Osnove bioorganometalne kemije150023000002.0
66748Osnove tkivnog inženjerstva140000100002.0
173443Probiotici i starter kulture160023000003.0
53272Programiranje u bioinformatici100001050002.0
53608Proizvodnja terapeutskih proteina100001050003.0
53253Proteinsko inženjerstvo18000030002.0
53252Toksikologija200015000003.0
[15677] Molekularna biotehnologija - B1 > upisanih ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
53747Biološka razgradnja organskih spojeva20007080003.0
53291Modeliranje u prehrambenom inženjerstvu250001050003.0
53304Peptidni mimetici i pseudopeptidi150020040003.0
53303Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama150020040003.0
53297Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca100025050003.0
53296Zelena kemija200015000003.0
Semestar 4
[15678] Molekularna biotehnologija - B2 > upisati najmanje 5 ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
53627Biotehnološki aspekti proizvodnje vina240002400004.0
53300Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina200010050003.0
53302Mikrobiološke i kemijsko-fizikalne metode nadzora procesa proizvodnje piva160012660003.0
53295Modificirane masti i ulja20006090003.0
53744Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina20008070003.0
53293Robotika u prehrambenoj industriji200002000003.0
53748Senzorika i analitika vina200015000003.0
53298Trajnost upakiranih proizvoda150000150003.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu