Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Upravljanje sigurnošću hrane, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[5724] Upravljanje sigurnošću hrane - A1 > upisati najmanje 6 ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
66799Integrirani pristup analizi složenih sustava2000120120003.0
53732Odabrana poglavlja u pakiranju hrane150000150003.0
53733Osnovni principi pravilne prehrane150000150003.0
53731Prehrambeni aditivi200000150003.0
66800Primijenjena instrumentalna analiza000400100003.0
53734Senzorske analize hrane200015000003.0
Semestar 2
[5725] Upravljanje sigurnošću hrane - A2 > upisati najmanje 3 ECTS boda
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
53730Biosenzori u kontroli kvalitete hrane200015000003.0
54284Crijevna mikroflora, prehrana i zdravlje2200170100004.0
53729Membranski bioreaktori u zaštiti okoliša150015070003.0
53668Mineralne izvorske i stolne vode1500100000123.0
180910Nova hrana300000300005.0
66802Planiranje i optimiranje analize250015060003.0
53690Principi ekološke proizvodnje hrane20000060093.0
53743Probiotici i starter kulture160023000003.0
53735Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina20008070003.0
53294Senzorika i analitika vina200015000003.0
Semestar 3
[5724] Upravljanje sigurnošću hrane - A1 > upisanih ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
66799Integrirani pristup analizi složenih sustava2000120120003.0
53732Odabrana poglavlja u pakiranju hrane150000150003.0
53733Osnovni principi pravilne prehrane150000150003.0
53731Prehrambeni aditivi200000150003.0
66800Primijenjena instrumentalna analiza000400100003.0
53734Senzorske analize hrane200015000003.0
[15673] Upravljanje sigurnošću hrane - B1 > upisanih ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
53747Biološka razgradnja organskih spojeva20007080003.0
53291Modeliranje u prehrambenom inženjerstvu250001050003.0
53305Osnove bioorganometalne kemije150023000002.0
53304Peptidni mimetici i pseudopeptidi150020040003.0
53303Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama150020040003.0
53272Programiranje u bioinformatici100001050002.0
53297Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca100025050003.0
53296Zelena kemija200015000003.0
Semestar 4
[15674] Upravljanje sigurnošću hrane - B2 > upisati najmanje 5 ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
53300Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina200010050003.0
53299Korozija i zaštita materijala15005000002.0
53302Mikrobiološke i kemijsko-fizikalne metode nadzora procesa proizvodnje piva160012660003.0
53295Modificirane masti i ulja20006090003.0
66826Osnove mjernih metoda u znanosti o prehrani1000150150003.0
66790Primijenjena analiza podataka1000015150003.0
53293Robotika u prehrambenoj industriji200002000003.0
53298Trajnost upakiranih proizvoda150000150003.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu