Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Prehrambeno inženjerstvo, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[5720] Prehrambeno inženjerstvo - A1 > upisati najmanje 10 ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
53737Kemija i tehnologija mesa i ribe600030015001510.0
53712Kemija i tehnologija vina500034015002610.0
53738Kemija i tehnologija voća i povrća55003408002610.0
53289Kemija i tehnologija žitarica600033015001210.0
[16122] Razlikovni predmeti - PI > upisanih ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
178193Prehrambeno-procesno inženjerstvo 1 (razlikovni predmet)3000450300008.0
[16735] Predmeti na engleskom jeziku - PT > upis ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
192086Diplomski rad (predmet na engleskom jeziku)0003000000020.0
192719Kemija i tehnologija voća i povrća (predmet na engleskom jeziku)55003408002610.0
192023Kemija i tehnologija žitarica (predmet na engleskom jeziku)600033015001210.0
196374Membranski bioreaktori u zaštiti okoliša (predmet na engleskom jeziku)150015070003.0
196353Mineralne izvorske i stolne vode (predmet na engleskom jeziku)1500100000123.0
192022Mjerenje i upravljanje procesima u prehrambenoj industriji (predmet na engleskom jeziku)250020000003.0
192021Modeliranje u prehrambenom inženjerstvu (predmet na engleskom jeziku)250001050003.0
192093Odabrana poglavlja u pakiranju hrane (predmet na engleskom jeziku)150000150003.0
192020Pakiranje hrane (predmet na engleskom jeziku)250015000004.0
196364Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina (predmet na engleskom jeziku)20008070003.0
196365Tehnologija prahova (predmet na engleskom jeziku)200000100003.0
196345Trajnost upakiranih proizvoda (predmet na engleskom jeziku)150000150003.0
196315Ultrazvuk u prehrambenom inženjerstvu (predmet na engleskom jeziku)3000100200005.0
Semestar 2
[16735] Predmeti na engleskom jeziku - PT > upisanih ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
192086Diplomski rad (predmet na engleskom jeziku)0003000000020.0
192719Kemija i tehnologija voća i povrća (predmet na engleskom jeziku)55003408002610.0
192023Kemija i tehnologija žitarica (predmet na engleskom jeziku)600033015001210.0
196374Membranski bioreaktori u zaštiti okoliša (predmet na engleskom jeziku)150015070003.0
196353Mineralne izvorske i stolne vode (predmet na engleskom jeziku)1500100000123.0
192022Mjerenje i upravljanje procesima u prehrambenoj industriji (predmet na engleskom jeziku)250020000003.0
192021Modeliranje u prehrambenom inženjerstvu (predmet na engleskom jeziku)250001050003.0
192093Odabrana poglavlja u pakiranju hrane (predmet na engleskom jeziku)150000150003.0
192020Pakiranje hrane (predmet na engleskom jeziku)250015000004.0
196364Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina (predmet na engleskom jeziku)20008070003.0
196365Tehnologija prahova (predmet na engleskom jeziku)200000100003.0
196345Trajnost upakiranih proizvoda (predmet na engleskom jeziku)150000150003.0
196315Ultrazvuk u prehrambenom inženjerstvu (predmet na engleskom jeziku)3000100200005.0
[5721] Prehrambeno inženjerstvo - A2 > upisati najmanje 10 ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
53742Kemija i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda60003600002410.0
53741Kemija i tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda60002504000010.0
53740Kemija i tehnologija ulja i masti600032315001010.0
[15672] Prehrambeno inženjerstvo - B2 > upisati najmanje 6 ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
53300Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina200010050003.0
53299Korozija i zaštita materijala15005000002.0
53302Mikrobiološke i kemijsko-fizikalne metode nadzora procesa proizvodnje piva160012660003.0
53295Modificirane masti i ulja20006090003.0
66790Primijenjena analiza podataka1000015150003.0
53690Principi ekološke proizvodnje hrane20000060093.0
53743Probiotici i starter kulture160023000003.0
53744Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina20008070003.0
53293Robotika u prehrambenoj industriji200002000003.0
53748Senzorika i analitika vina200015000003.0
53298Trajnost upakiranih proizvoda150000150003.0
66830Ultrazvuk u prehrambenom inženjerstvu3000100200005.0
Semestar 3
[15671] Prehrambeno inženjerstvo - B1 > upisati najmanje 9 ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
53747Biološka razgradnja organskih spojeva20007080003.0
53291Modeliranje u prehrambenom inženjerstvu250001050003.0
53305Osnove bioorganometalne kemije150023000002.0
53304Peptidni mimetici i pseudopeptidi150020040003.0
53731Prehrambeni aditivi200000150003.0
53303Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama150020040003.0
53272Programiranje u bioinformatici100001050002.0
53297Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca100025050003.0
53296Zelena kemija200015000003.0
Semestar 4
[15672] Prehrambeno inženjerstvo - B2 > upisati najmanje 5 ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
53300Dostignuća u proizvodnji, preradi i primjeni lecitina200010050003.0
53299Korozija i zaštita materijala15005000002.0
53302Mikrobiološke i kemijsko-fizikalne metode nadzora procesa proizvodnje piva160012660003.0
53295Modificirane masti i ulja20006090003.0
66790Primijenjena analiza podataka1000015150003.0
53690Principi ekološke proizvodnje hrane20000060093.0
53743Probiotici i starter kulture160023000003.0
53744Proizvodnja predikatnih, specijalnih i pjenušavih vina20008070003.0
53293Robotika u prehrambenoj industriji200002000003.0
53748Senzorika i analitika vina200015000003.0
53298Trajnost upakiranih proizvoda150000150003.0
66830Ultrazvuk u prehrambenom inženjerstvu3000100200005.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu