Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Bioprocesno inženjerstvo, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[4020] Bioprocesno inženjerstvo - A1 > upisati najmanje 12 i najviše 16 ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
53233Bijela biotehnologija240000240004.0
66746Biotehnološka proizvodnja octa250020000004.0
53228Modeliranje biotehnoloških procesa250002050004.0
66748Osnove tkivnog inženjerstva140000100002.0
173443Probiotici i starter kulture160023000003.0
66747Proizvodnja bioplina iz obnovljivih sirovina200030000004.0
53226Tehnologija životinjskih i biljnih stanica2000150150004.0
Semestar 2
[4506] Bioprocesno inženjerstvo - A2 > upisati najmanje 12 i najviše 16 ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
53614Biokemijska analitika300045000006.0
53627Biotehnološki aspekti proizvodnje vina240002400004.0
66750Fitoremedijacija200000150003.0
53705Tehnologija alkohola i kvasca203090120064.0
53707Tehnologija antibiotika240011060084.0
53709Tehnologija enzima2200170100004.0
53710Tehnologija piva240001590004.0
53713Tehnologija vitamina i hormona2000200100004.0
Semestar 3
[4020] Bioprocesno inženjerstvo - A1 > upisanih ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
53233Bijela biotehnologija240000240004.0
66746Biotehnološka proizvodnja octa250020000004.0
53228Modeliranje biotehnoloških procesa250002050004.0
66748Osnove tkivnog inženjerstva140000100002.0
173443Probiotici i starter kulture160023000003.0
66747Proizvodnja bioplina iz obnovljivih sirovina200030000004.0
53226Tehnologija životinjskih i biljnih stanica2000150150004.0
[15675] Bioprocesno inženjerstvo - B1 > upisanih ECTS bodova
ŠifraPredmetPAELPKSSJTJTECTS
53747Biološka razgradnja organskih spojeva20007080003.0
53302Mikrobiološke i kemijsko-fizikalne metode nadzora procesa proizvodnje piva160012660003.0
53291Modeliranje u prehrambenom inženjerstvu250001050003.0
53305Osnove bioorganometalne kemije150023000002.0
53304Peptidni mimetici i pseudopeptidi150020040003.0
53303Priprava kiralnih spojeva katalizirana lipazama150020040003.0
53272Programiranje u bioinformatici100001050002.0
53297Proizvodnja i primjena pekarskog i prehrambenog kvasca100025050003.0
53296Zelena kemija200015000003.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu