Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Matematika 1
Kratica: PB02Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(E) + 0(L) + 0(PK) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: doc. dr. sc. Marjan Praljak
Izvođači:
Opis predmeta: Mnogi problemi u inženjerstvu i tehnologiji opisuju se i rješavaju korištenjem matematičkih načela i pojmova. Poznavanje funkcija, njihovih svojstava i načina zadavanja je od temeljne važnosti. U ovom modulu razvijaju se osnovne metode za izučavanje funkcija i matematičkog formuliranja fizikalnih, kemijskih, bioloških zakonitosti, a to su granični procesi i diferencijalni račun realnih funkcija jedne varijable.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Skripta (web materijali)
2. B. P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike: s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1991.
5. P. Javor, Matematička analiza 1, Element, Zagreb, 1999.
Preporučena literatura:
3. T. Bradić, J. Pečarić, R. Roki i M. Strunje, Matematika za tehnološke fakultete, Element, Zagreb, 1998.
4. N. Elezović, Linearna algebra, Element, Zagreb, 1999.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu