Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fenomeni prijelaza
Kratica: PT17Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(E) + 30(L) + 0(PK) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Bosiljkov
Izvođači:
Opis predmeta: U kolegiju Inženjerstvo 2 obrađuju se slijedeće teme:

Prijenos količine gibanja

Fluidi njihova svojstva
Statika fluida
Opis gibanja fluida
Drugi Newtonov zakon
Posmično naprezanje i laminarni tok
Neviskozni tok fluida
Viskozni tok fluida
Utjecaj turbulentnog toka na prijenos količine gibanja
Tok u zatvorenim kanalima
Fluidizacija

Prijenos topline:

Kondukcija.Konvekcija (Prirodna i prisilna)
Isparavanje i kondenzacija
Korelacije za određivanje prijenosa topline
Zračenje
Prolaz topline
Izmjenjivači topline

Prijenos mase

Molekularna difuzija
Konvektivni prijenos mase
Međufazni prijenos mase
Korelacije za određivanje prijenosa mase
Adsorpcija
Apsorpcija

Dimenzijska analiza

Teorija sličnosti

Analogije između prijenosa količine gibanja ,topline i mase
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Singh, P.R. i Heldman D.R. (2009) Introduction of Food Engineering. Griskey, R.G. (2002) Transport Phenomena and Unit Operations. Pečornik, M. (1989) Tehnička mehanika fluida, Školska knjiga, Zagreb.
Preporučena literatura:
2. Lovrić, T. (2003) Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva. Da-Wen S. (2005) Emerging Technologies for Food Processing.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Matematika 1
Položen : Osnove inženjerstva
Položen : Fizika
Položen : Matematika 2
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu