Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tehnologija vode
Kratica: PB19Opterećenje: 20(P) + 0(A) + 0(E) + 6(L) + 18(PK) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 6(T)
Nositelji: prof. dr. sc. Marin Matošić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje studenta s karakteristikama vode u prirodi, vode za piće i voda za potrebe industrije te procesa za njihovu obradu i dobivanje. U okviru predmeta studenti će steći vještine potrebne za tehnološko dimenzioniranje i usporedbu različitih procesa obrade vode kao što su dezinfekcija, filtracija na pješčanim filtrima, flokulacija, ionska izmjena i membranska filtracija. Usvojene vještine moći će upotrijebiti za izbor tehnologije obrade vode i dimenzioniranje postrojenja za obradu vode te za vođenje procesa obrade.
Nakon položenog ispita student će moći:
1) Objasniti i izmjeriti osnovne karakteristike vode u prirodi, vode za piće i voda za potrebe industrije
2) Voditi proces obrade vode
3) Izračunati osnovne tehnološke parametre postrojenja za obradu vode
4) Izabrati tehnologiju za obradu vode na temelju njezinih karakteristika i potrebne kvalitete obrađene vode
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
2. MIjatović, I., Matošić, M. Tehnologija vode, interna skripta
Preporučena literatura:
1. V.Korać:Tehnologija vode za potrebeindustrije, Udruženje za tehnologiju vode, Beograd, 1978. F. Hellferich: Ion Exchange, McGraw Hill, New York, 1964. M. Mulder: Basic Principles of Membrane Technology, Kluwer Academic Publishers, 1996. I. Mijatović: Priprema vode za hemodijalizu, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, 2004. R.W. Baker, Membrane Technology and Applications, 2nd ed.; John Wiley, Chichester, England, 2004.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove inženjerstva
Položen : Fizikalna kemija
Položen : Opća kemija
Položen : Matematika 1
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu