Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Instrumentalna analiza
Kratica: PB13Opterećenje: 36(P) + 6(A) + 0(E) + 31(L) + 0(PK) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Damir Iveković
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. D.A. Skoog, F.J. Holler, S.R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, 6th ed., Brooks/Cole, 2006.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Fizikalna kemija
Položen : Organska kemija
Položen : Opća kemija
Položen : Fizika
Položen : Analitička kemija
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu