Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Organska kemija
Kratica: OKBTOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(E) + 30(L) + 0(PK) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Senka Djaković
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj predmeta je stjecanje temeljnih znanja iz organske kemije neophodnih za praćenje i učenje biokemije i srodnih predmeta, te svladavanje praktičnih laboratorijskih tehnika koje se koriste u sintezi, izolaciji i pročišćavanju organskih spojeva. Uvodno se obrađuju karakteristike organskih spojeva (elektronska struktura, veza i stereokemija) kao i njihova nomenklatura. Tumače se osnove reakcijskih mehanizama (ionskih i radikalskih), te se obrađuje rezonancija kao važan koncept za razumijevanje reaktivnosti i stabilnosti konjugiranih sustava. Slijede poglavlja posvećena pojedinačnim tipovima organskih spojeva i njihovoj reaktivnosti (alkeni/ alkini - AdE, aromati - SE, alkil-halogenidi - SN i E, aldehidi i ketoni - AdN, karboksilne kiseline - SNAc). Posebna je pozornost posvećena reakcijama u biološkim sustavima. Organska kemija završava pregledom biomolekula i heterociklâ. Nastava se izvodi putem predavanja, laboratorijskih vježbi i seminara.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. S. H. Pine, (1994) Organska kemija (prijevod I. Bregovec i V. Rapić). Školska knjiga, Zagreb. 2. V. Rapić, (2004) Nomenklatura organskih spojeva, III. izmjenjeno i obnovljeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb. 3. V. Rapić (2008) Postupci priprave i izolacije organskih spojeva, II. obnovljeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb. 4. Vodic kroz IUPAC-ovu nomenklaturu organskih spojeva, preporuke HKD i HKDI 2001. (2002), urednik prijevoda: V. Rapić; prijevod: I. Bregovec, Š. Horvat, K. Majerski, V.Rapić, Školska knjiga, Zagreb.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu