Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fizikalna kemija
Kratica: FKBTOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(E) + 30(L) + 0(PK) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: doc. dr. sc. Filip Šupljika
Izvođači:
Opis predmeta: Kroz program ovog predmeta studentima se daju temeljna znanja, pojmovi i principi Fizikalne kemije nužni za daljni studij i razumijevanje struke. Program predmeta ukjučuje sljedeće metodske cjeline: plinovi (idealni, realni, nekovalentne interakcije), termodinamika (toplina, rad, unutarnja energija i entalpija, Gibbsova energija i entropija), fazne ravnoteže (čiste tvari i višekomponentni sustavi, kemijski potencijal, koligativna svojstva), kemijske ravnoteže (termodinamički pristup), elektrokemija (ionika i elektrodika), kemijska kinetika (zakoni i teorije brzina reakcija, mehanizmi), koloidna i međupovršinska kemija (adsorpcija, površinska napetost, koloidi), fenomeni transporta (viskoznost i difuzija). Teorijsko gradivo nadopunjeno je seminarima na kojima se rješavaju problemi iz tema obrađenih na predavanjima i laboratorijskim vježbama na kojima studenti provode jednostavnija mjerenja, analiziraju i interpretiratiraju dobivene rezultate.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. P. W. Atkins, J. de Paula, Elements of Physical Chemistry, 5th Ed., Oxford University Press, 2009. 2. T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay, Rješavanje računskih zadataka u kemiji, Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb, 2008. 3. P. W. Atkins, J. de Paula, Atkins' Physical Chemistry, 9th Ed., Oxford University Press, 2009. 4. T. Engel, P. Reid, Physical Chemistry, 3rd Ed., Pearson, 2012.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu