Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Procesi konzerviranja hrane
Kratica: PT27Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(E) + 15(L) + 0(PK) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Herceg
Izvođači:
Opis predmeta: Principi konzerviranja hrane. Konzerviranje toplinom (pasterizacija, sterilizacija), princip, postupci i uređaji. Konzerviranje hlađenjem, princip i način provedbe. Konzerviranje u kontroliranoj atmosferi. Konzerviranje zamrzavanjem, princip, mehanizam tvorbe leda, postupci i uređaji. Promjene tijekom zamrzavanja i skladištenja smrznutih proizvoda. Koncentriranje uparavanjem, koncentriranje zamrzavanjem, koncentriranje membranskim procesima. Konzerviranje sušenjem, princip, načini provedbe, postupci i uređaji. Višefazni posupci sušenja. Specifični postupci sušenja: liofilizacija, osmodehidratacija. Priprema hrane za sušenje. Promjene tijekom sušenja. Rehidratacija i stabilnost dehidratiranih proizvoda. Konzerviranje biološkim putem. Konzerviranje dodacima. Konzerviranje ionizirajućim zračenjem. Konzerviranje mikrovalovima. Konzerviranje visokofrekventnom energijom. Uvod u nove postupke konzerviranja hrane.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. T. Lovrić: Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva, Hinus, Zagreb (2000) 2. Z. Herceg, Procesi konzerviranja hrane - novi postupci, Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2009
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Jedinične operacije
Položen : Fizikalna svojstva složenih sustava - hrane
Položen : Mikrobiologija namirnica
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu