Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mjerenje i vođenje procesa
Kratica: PB29Opterećenje: 20(P) + 0(A) + 0(E) + 20(L) + 0(PK) + 5(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mirjana Čurlin
Izvođači:
Opis predmeta: Osnovni pojmovi mjernih sustava za računalno vođenje procesa. Analiza mjernih pogrešaka i umjeravanje instrumenata. Međusklopovi za povezivanje računala s mjernom instrumetacijom. Mjerni sustavi za fizikalne veličine biotehnoloških procesa (masa, razina, protok, tlak, temperatura, vlažnost). Mjerenja za upravljanje bioreaktora (optička gustoća, respiracijski omjer, otopljeni kisik, CO2, ..). Automatski FIA mjerni sustavi. NIR, UV i VIS procesni mjerni analizatori. Kemometrija za upravljanje biotehnoloških procesa. Biosenzori za nadzor i upravljanje biotehnoloških procesa. Laserske metode mjerenja sastava. Analiza dinamike procesa primjenom prijenosnih funkcija. Regulacijski krugovi i adaptacija regulatora. Stabilnost upravljanja procesa. Primjena algoritama umjetne inteligencije za nadzor i upravljanje biotehnoloških procesa.

Stječe se sustavski pristup u mjeriteljstvu, potrebno znanje i iskustva o metodologiji planiranja eksperimenta u tehničkom području, izbora mjernih metoda, analiza točnosti mjerenja i statičkim evaluacijama eksperimentalnih rezultata. Dobiva se spoznaja o osnovnim pojmovima o upravljanju tehničkim sustavima, strukturnim oblicima upravljanja, i analiza dinamika sustava. Stječe se znanje sinteze i analize linearnih sustava primjenom prijenosnih funkcija osnovnih tehnoloških operacija u biotehnologiji (bilance tvari u bioreaktorima i kinetika procesa). Uz teoretske osnove dobiva se i praktično znanje o metodama prilagođavanja parametra PID regulatora za modele sustava višeg stupnja s vremenskom zadrškom

Ishodi učenja

Ishodi učenja predmeta :

Interpretirati osnovne pojmove mjernih sustava za računalno vođenje procesa

Izračunati mjerne pogreške i parametre pri umjeravanju instrumenata.

Primjeniti kemometrijske metode za upravljanje biotehnološkim procesima

Izabrati odgovarajuće međusklopove za povezivanje računala s mjernom instrumentacijom

Primjeniti algoritam umjetne inteligencije za nadzor i upravljanje biotehnoloških procesa

Analizirati rad automatskog FIA mjernog sustava, te NIR UV i VIS procesnih mjernih analizatora

Analizirati linearnost sustava primjenom prijenosnih funkcija osnovnih tehnoloških operacija u biotehnologiji.

Analizirati stabilnost upravljanja procesom

Oblikovati parametre PID regulatora za modele sustava višeg stupnja s vremenskom zadrškom.

Preporučiti odgovarajuće biosenzore za nadzor i upravljanje biotehnološkim procesima
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mirjana Čurlin Mjerenje i vođenje procesa-podloge za predavanje, PBF, 2014
2. G. Stephanopoulos Chemical Process Control, An Introduction to Theory and Practice, Prentice Hall, 1995
Preporučena literatura:
3. Ž. Kurtanjek Mjerenje i vođenje biotehnoloških procesa, skripta, PBF
4. W.H. Ray Advaced Process Control, McGraw Hill, New York, 1981
5. Yong-Zai Lu Industrial Intelligent Control, John Wiley, New York, 1998
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Numeričke metode i programiranje
Položen : Jedinične operacije
Položen : Fenomeni prijelaza
Položen : Statistika
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu