Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Analitika prehrambenih proizvoda
Kratica: APPPTOpterećenje: 20(P) + 0(A) + 0(E) + 45(L) + 0(PK) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: prof. dr. sc. Ksenija Marković
Izvođači:
Opis predmeta: Kemijski sastav hrane je od neprocjenjive važnosti s raznih gledišta, uključujući prehranu i zdravlje, toksikologiju i sigurnost, stabilnost na mikroorganizme, kemijske i fizikalne promjene. Analize tih sastojaka osiguravaju potrošačima informaciju o prehrambenoj vrijednosti hrane, osiguravaju kvalitetu tijekom proizvodnje i čuvanja, nužne su i zbog zakonske regulative. Tematske jedinice će uključiti zakonsku regulativu o hrani, uzorkovanje i pripremu uzorka, pregled metoda određivanja osnovnih sastojaka, sam analitički postupak određivanja osnovnih sastojaka (voda/suha tvar, pepeo/mineralne tvari, bjelančevine, šećeri, masti) te pisanje analitičkog izvješća.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Predavanja u PDF-u Praktikum: N. Vahčić, M. Hruškar, K. Marković: Analitičke metode za određivanje osnovnih sastojaka u hrani
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Sirovine za prehrambenu industriju
Položen : Statistika
Položen : Uvod u kemiju i kemijsku analizu
Položen : Fizikalna kemija
Položen : Organska kemija
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu