Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tehnologija životinjskih i biljnih stanica
Kratica: DB05Opterećenje: 20(P) + 0(A) + 0(E) + 15(L) + 0(PK) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: prof. dr. sc. Višnja Gaurina Srček
Izvođači:
Opis predmeta: U okviru predavanja ovog modula studenti će steći temeljna znanja o svojstvima životinjskih i biljnih stanica, strukturi tkiva i vrstama stanica u kulturi te nijhovim proizvodnim svojstvima.
Područje primjene životinjskih stanica, od proizvodnje biomase životinjskih stanica, proizvodnje cjepiva i monoklonskih protutijela, primjene matičnih stanica i razvoja tkivnog inženjerstva, bit će objašnjeno kroz uvjete uzgoja, ulogu medija, proizvodne postupke i tipove bioreaktora koji se primjenjuju te scale-up postupke. Bit će obrađeni postupci za praćenje vijabilnosti stanica, proliferacije, apoptotičkih ili nekrotičkih promjena. Također će biti obrađeno područje primjene kulture biljnih stanica i tkiva kao izvor sekundarnih produkata. Dio predavanja će obuhvatiti genetičku transformaciju biljnih stanica te dobivanje stabilnih proizvodnih staničnih linija životinjskih stanica.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Freshney R I (2000) Culture of Animal Cells a manual of basic technique, fourth edition, Wiley-Liss Inc. New York.
2. Ozturk SS, Hu WS (2006) Cell Culture Technology for Pharmaceutical and Cell-Based Therapies. Taylor and Francis Group, New York, London.
3. Castilho LR, Moraes AM, Augusto EFP, Butler M (2008) Animal Cell Technology: From Biopharmaceuticals to Gene Therapy, Taylor and Francis Group, New York, London.
4. Davey MR, Anthony P (2010) Plant Cell Culture: Essential Methods, John Wiley and Sons, New Jersey
5. Jelaska S (1994) Kultura biljnih stanica i tkiva. Temeljna istraživanja i primjena, Školska kniga, Zagreb
6. Kirakosyan A, Kaufman PB (2008) Recent Advances in Plant Biotechnology, Springer, New York
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu