Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Biokemijska analitika
Kratica: DB07Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(E) + 45(L) + 0(PK) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: prof. dr. sc. Vladimir Mrša
Izvođači:
Opis predmeta: Predavanja iz kolegija Biokemijska analitika obuhaćaju sljedeće cjeline: Kemijske i fizikalno-kemijske metode određivanja koncentracije makromolekula. Proteini. Ugljikohidrati. Lipidi. Nukleinske kiseline. Određivanje aktivnosti ili biološkog učinka makromolekula. Metode kvantitativne analize pomoću enzima. Primjeri. Metode provjere integriteta biomakromolekula. Metode analize primjenjive u živim stanicama. Metode brojenja stanica.Imunokemijske metode. Metode kvantitativne analize ulančavanjem polimerazom (PCR). Strategija praćenja biotehnološkog procesa biokemijskim metodama.
Program vježbi obuhvaća: Određivanje koncentracije proteina aktuelnim fizikalno-kemijskim metodama. Određivanje koncentracije ugljikohidrata. Određivanje koncentracije nukleinskih kiselina. Imunoblot. Primjena biokemijske analitike u biotehnološkim procesima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. L. Stryer, Biokemija (prijevod), Školska knjiga, Zagreb, 2013.
2. Guide to protein purification (Deutscher M.P. ured.) Methods in Ezymology 182, Academic Press Inc., San Diego, 1990.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu