Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sustavi osiguranja kvalitete
Kratica: PI02Opterećenje: 20(P) + 0(A) + 0(E) + 0(L) + 0(PK) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: prof. dr. sc. Mara Banović
Izvođači:
Opis predmeta: Organizacija osiguranja kvalitete. HACCP-preduvjetni program. HACCP principi. Standardi kvalitete i specifikacije. Odabir analitičkih metoda. Prihvaćanje uzorkovanjem. Kontrola proizvodnje. Agencije za praćenje sustava osiguranja kvalitete. Inspekcija. Dokazivanje sustava osiguranja kvalitete. Potvrđivanje sustava osiguranja kvalitete. Zadovoljstvi kupca.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Predavanja u PDF formatu 2. Codex Alimentarius (2009) Food Hygiene. Basic texts, FAO/WHO, Fourth edition, Rome. 3. Vasconcellos, J.A. (2005) Quality Assurance for the Food Industry: A Practical Approach, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida 4. Luning, P.A., Develieghere, F. and Verhé R. (2006) Safety in the agri-food chain, Vageningen Academic Publishers, Netherlands. 5. Luning, P.A., Marcelis, W.J. (2009) Food quality management, Technological and managerial principles and practices, Vageningen Academic Publishers, Netherlands. 6. ISO norme ( normni niz 9000, 22000, 17025, 19011, 10013, 14001...) 7. IFS Food. Standard for auditing quality and food safety of food products (2012), Version 6., IFS Management GmbH, Berlin. 8. Food BRC Global Standard (2005) British Retail Consortium, TSO, London.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu