Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Menadžment
Kratica: DB10Opterećenje: 30(P) + 12(A) + 0(E) + 0(L) + 0(PK) + 18(S) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Vladimir Žanić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu