Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, Nastavni program za akademsku godinu 2016/2017

otvori svezatvori sve
+Studij : Dentalna medicina
Vrsta studija: Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 12 semestara
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu