Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Minimalno invazivna kirurgija
Kratica: 421IMINIOpterećenje: 4(P) + 2(S) + 0(L) + 4(PRK) + 0(KL) + 5(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Miroslav Bekavac-Bešlin
Izvođači:
Opis predmeta: Predmet Minimalno invazivna kirurgija ( MIK) sadrži pregled teorijskih i praktičnih dostignuća endoskopske kirurgije i to u područjima grudne i abdominalne kirurgije.Danas je MIK prihvaćena kirurška tehnika kojom se izvode gotovo svi operacijski zahvati u navedenim područjima.Teorijski dio zadire u područje tehničkog aspekta neophodnog za izvođenje kirurgije(oprema, instrumenti,el.struja u medicini, plinovi, sigurnost za bolesnika) da bi kroz bazične postupke iz dnevnih kirurških programa polaznici upoznali praktičnu vrijednost MIK-a.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Udžbenik: M.Bekavac-Bešlin, M.Ledinsky, A.Matejčić, A.Mijić, L.Negoveti:KIRURGIJA ZA STOMATOLOGE, Medicinska naklada, Zagreb, 2003.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu