Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Anesteziologija i reanimatologija
Kratica: 411OANESOpterećenje: 9(P) + 0(S) + 0(L) + 6(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ino Husedžinović
Izvođači:
Opis predmeta: Svrha predmeta je omogućiti i osigurati studentu praktična i teoretska znanja iz područja reanimatologije, te lokalne i opće anestezije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jukić M, Husedžinović I i sur. Klinička anesteziologija, Medicinska naklada, Zagreb 2012.
2. Skripta Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
3. Smjernice Europskog društva za reanimatologiju (Osnovno i napredno održavanje života)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu