Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Biokemija
Kratica: 121OBIOKOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 30(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Lovrić
Izvođači:
Opis predmeta: Nastavni program iz biokemije, namijenjen pretkliničkom obrazovanju budućih doktora dentalne medicine, sastavljen je tako da omogućava studentima stjecanje sljedećih temeljnih biokemijskih znanja: građa i uloge kemijskih spojeva u organizmu, izmjena tvari, energetski metabolizam, regulacija metaboličkih procesa na razini stanice, tkiva, organa i cijelog organizma. Takav nastavni program predstavlja biokemijsku osnovu za razumijevanje fiziologije, patofiziologije, farmakologije ali i drugih kliničkih grana dentalne medicine. Temeljna biokemijska načele čine zaokružene nastavne cjeline, a svaka se pojedina tema detaljnije obrađuje u okviru predavanja, seminara i vježbi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. R. K. Murray i sur.: Harperova ilustrirana biokemija, prijevod 28th izdanja; Medicinska naklada, Zagreb, 2011. 2. Grupa autora s Katedre: Materijali za vježbe iz biokemije, interna skripta - dostupno na web stranici Katedre
2. Grupa autora s Katedre: Materijali za vježbe iz biokemije, interna skripta - dostupno na web stranici Katedre
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Kemija
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu