Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Dentalna farmakologija
Kratica: 311ODFAROpterećenje: 15(P) + 15(S) + 15(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Kristina Peroš
Izvođači:
Opis predmeta: Svrha predmeta je upoznati studenta s farmakodinamskim skupinama lijekova koje student počinje koristiti već tijekom studija u radu s bolesnikom: dezinfekcijska sredstva za sprečavanje širenja infekcije na radnom mjestu, antiseptici za meka i tvrda tkiva usne šupljine, antiinfektivi za prevencije i terapiju zaraza u usnoj šupljini, lijekovi (topici) koji se koriste u endodonciji i na sluznici usne šupljine, te oni koji čine zube otpornijim na karijes. Također, student će upoznati farmakodinamske skupine lijekova koje će svakodnevno koristiti u svom budućem radu: lokalni anestetici, simpatomimetici, antimuskarinski lijekovi, opći anestetici, anksiolitici, antihistaminici, kortikosteroidi, hemostiptici. Kod farmakoterapijskih skupina koje liječnik dentalne medicine ne koristi u svom radu student upoznaje farmakodinamske i terapijske značajke pojedine skupine, te njihove neželjene učinke koji se mogu očitovati u orofacijalnoj regiji kao i interakcije do kojih može doći između tih lijekova i onih koje primjenjuje liječnik dentalne medicine. Kako preventiva treba biti značajno zastupljena u radu liječnika dentalne medicine student se upoznaje i s preparatima za higijenu usne šupljine i terapijskim dodacima koji se tim preparatima dodaju. Dio nastavnog procesa čine seminari i vježbe, čime je studentima olakšano savladavanje gradiva. Dio vježbi odnosi se na rješavanje i analizu rezultata pokusa na eksperimentalnim životinjama, a dio na rješavanje simuliranih terapijskih problema.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Ileana Linčir i suradnice: FARMAKOLOGIJA ZA STOMATOLOGE, 3. izd. Medicinska naklada, Zagreb 2011.
Preporučena literatura:
2. 1. Yagiela JA, Neidle EA, Dowd FJ: Pharmacology and therapeutics for dentistry, 5. izd., London Mosby 2004. 2. B. Katzung: TEMELJNA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA, 11. izdanje, McGraw Hill, New York, 2009. Prijevod na hrvatski jezik, Medicinska naklada, 2011, Zagreb. 3. Requa-Clark B: Applied pharmacology for the detal hygienist. 4 izd. Mosby, St. Louis 2000.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Opća farmakologija
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Opća farmakologija
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu