Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Dentalna radiologija
Kratica: 321ODRADOpterećenje: 15(P) + 3(S) + 0(L) + 0(PRK) + 12(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Dijana Zadravec
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznavanje s radiologijskim postupcima i aparaturom. Važnost indikacija za radiologijsku dijagnostiku kao i odabir pravog algoritma. Analiza i prepoznavanje normalnih i patologijskih procesa na analognom i digitalnom prikazu uz povezivanje s kliničkim statusom bolesnika. Steći neophodno znanje u analizi radiologijskog prikaza koje je neophodno za rad u svakodnevnom stomatologijskom postupku. Upoznati se sa štetnosti i zaštiti od ionizirajućeg zračenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Stafne. Oral roentgenographic diagnosis. WB Saunders Company; Philadelphia; London:2001
2. Whites C, Pharoah MJ. Oral Radiology. St.Louis; Mosby: 2004
Preporučena literatura:
3. Dentalna radiologija. S. Janković, D. Miletić. Medicinski fakultet Split
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Opća radiologija
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu