Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Dentalni materijali
Kratica: 211ODMATOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ketij Mehulić
Izvođači:
Opis predmeta: Programom predmeta dentalnih materijala poučava se studente o vrstama dentalnih materijala, njihovom sastavu, strukturi, svojstvima i primjeni. U odvijanju ovog programa potiče se sposobnost analiziranja i odabira najboljeg materijala za svaki tehnološki i klinički zadatak. Sadržajem predmeta okvirno je obuhvaćena sljedeća tematika: struktura, mehanička, fizikalna, kemijska i reološka svojstva materijala u stomatologiji, pojam biokompatibilnosti, ispitivanje kemijske stabilnosti i alergenosti legure za krunice i mostove, bazu proteze i ortodontske žice, keramički materijali, polimeri i polimerizacija, umjetne smole u protetici, cementi, elastični materijali za otiske, sadra, voskovi, termoplastični kompozicijski materijali, materijali za ulaganje, materijali za obradbu i poliranje, materijali za prekrivanje dentinske rane i punjenje korijenskih kanala, klasični materijali za ispune zubnih kaviteta, adhezivna sredstva i kompozitni materijali za ispune, kirurški i regenerativni materijali, CAD/CAM i aditivne tehnologije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna literatura: 1. Jerolimov V., editor. Osnove stomatoloških materijala [monograph on the Internet]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet; 2005. Available from: http://www.sfzg.unizg.hr/_download/repository/Osnove_stomatoloških_materijala.pdf 2. Mehulić K. Keramički materijali u stomatološkoj protetici. Zagreb: Školska knjiga d.o.o.;2010. 3. Živko-Babić J, Jerolimov V. Metali u stomatološkoj protetici. Zagreb: Školska knjiga d.o.o.; 2005. Preporučena literatura: 1. Anusavice KJ. Phillips Science of Dental Materials. St. Louis: Saunders Elsevier Science; 2003. 2. Gürel G. Znanje i vještina u izradi estetskih keramičkih ljuski. London, Chicago, Berlin: Quintessence Publishing Co.; 2003. 3.Stamenković D., editor. Gradivni stomatološki materijali. Beograd: Stomatološki fakultet; 2012.
2. Mehulić K. Keramički materijali u stomatološkoj protetici. Zagreb: Školska knjiga d.o.o.;2010.
3. Živko-Babić J, Jerolimov V. Metali u stomatološkoj protetici. Zagreb: Školska knjiga d-o-o-; 2005.
4. Anusavice KJ. Phillips Science of Dental Materials. St. Louis: Saunders Elsevier Science; 2003.
5. Gürel G. Znanje i vještina u izradi estetskih keramičkih ljuski. London, Chicago, Berlin: Quintessence Publishing Co.; 2003.
6. Stamenković D., editor. Gradivni stomatološki materijali. Beograd: Stomatološki fakultet; 2012.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu