Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski jezik II
Kratica: 221IENG2Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Lidija Štefić
Izvođači:
Opis predmeta: Usvajanje i primjena stručnog vokabulara; usvajanje engleske tvorbe riječi u jeziku stomatologije i medicine te naglašavanje potrebe poznavanja sufiksa i prefiksa koji dolaze iz klasičnih jezika, usvajanje jezičnih struktura specifičnih za jezik stomatologije, poznavanje problematike kolokacija, lažnih parova, složenih imeničkih struktura, bliskoznačnica, homonima homofona, eponima i antonima; usvajanje i uvježbavanje pasiva i indirektnih pitanja pomoću funkcionalno-semantičkih komunikacijskih aktivnosti.Sustavno poučavanje pisanja prezentacija u power-pointu i sažetaka, koje uključuje prezentaciju modela, analizu njihovih karakteristika, vođeno pisanje te na kraju samostalno pisanje ovih zahtjevnih pisanih oblika; razvijanje jezičnih vještina za receptivno služenje jezikom (slušanje i čitanje s razumijevanjem), primjenjivanje općeg engleskog jezika na stručni jezik stomatologije, vježbanje samostalnog izlaganja na engleskom jeziku, vježbanje komunikacije s pacijentima, razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, stjecanje navika za uspješnije korištenje gramatikama, rječnicima i drugim jezičkim priručnicima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. L.Štefić: English in Dentistry I, Stomatološki fakultet, Zagreb 1996.
2. R.Filipović: An Outline of English Grammar, Školska knjiga, Zagreb 1996.
3. L. Štefić: Glossary, Stomatološki fakultet, Zagreb 1996.
Preporučena literatura:
4. C.M. Dofka: Dental terminology,Thomson publishing (Delmar), 2000
5. L. Štefić: Jezik stomatologije:englesko-hrvatska kontrastivna analiza, magistarski rad, Zagreb 2001.
6. M. Vodanović: Stomatološki trojezični rječnik, Školska knjiga, Zagreb 2005.
7. Suvremeni jednojezični rječnici po izboru: Oxford, Longman, Cambridge, Webster's itd.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu