Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fiksna protetika I (2)
Kratica: 412OFPR1Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 90(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Dragutin Komar
Izvođači:
Opis predmeta: Program studija fiksne protetike I poučava studente o osnovnim biomedicinskim i tehnološkim znanjima i fiksnoprotetičkim vještinama na kojima se temelji klinički rad u terapiji oštećenih i/ili izgubljenih funkcijskih kruna zubi potpuno ili djelomično ozubljene čeljusti. Odvijanjem ovog programa potiče se sposobnost studenata da analizom postojećeg stanja i odabirom najbolje moguće terapije, temeljene na interdisciplinarnom pristupu za svaki pojedinačni klinički slučaj, dobiju temeljnu orjentaciju u profilaksi i terapiji stomatognatog sustava, čime će se sačuvati odnosno uspostaviti oralno zdravlje ljudi raznih generacija i kultura u ovisnosti o njihovu socioekonomskom statusu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ćatović A. i sur. Klinička fiksna protetika. Ispitno štivo. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999.
2. Živko-Babić J, Jerolimov V. Metali u stomatološkoj protetici. Odabrana poglavlja. Zagreb : Školska knjiga, 2005.
3. Jerolimov V. i sur. Stomatološki materijali. Odabrana poglavlja. Zagreb : Stomatološki fakultet, 2005.
Preporučena literatura:
4. Shillingburg TH, Hobo S, Whitsett L, Jacobi R. Fundamentals of fixed prosthodontics. 3rd edition. Quintessence Publishing Co, 1998.
5. Rosentiel S, Land F, Fujimoto J. Contemporary fixed prosthodontics. 3rd ed. Mosby inc. Publishing, 2001.
6. Misch CE. Implant Dentistry. 2nd ed. St.Louis : Mosby Inc. 1999.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Pretklinička i laboratorijska fiksna protetika
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu