Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fiksna protetika II (2)
Kratica: 512OFPR2Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 105(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Dragutin Komar
Izvođači:
Opis predmeta: Program predmeta Fiksna protetika II poučava studente o biomedicinskim i tehnološkim znanjima i fiksnoprotetskim vještinama na kojima se temelji klinički rad u terapiji izgubljenih funkcijskih kruna zubi potpuno ili djelomično ozubljene čeljusti. Odvijanjem ovog programa potiče se sposobnost studenata da analizom postojećeg stanja i odabirom najbolje moguće terapije, npr. kombinirani radovi, modificirane krunice sa ili bez pričvrstaka, potpuni keramički mostovi, temeljene na interdisciplinarnom pristupu za svaki pojedinačni klinički slučaj, i uključivanjem protetskog aspekta implantološke terapije, dobiju temeljnu orjentaciju u profilaksi i terapiji stomatognatog sustava, čime će se sačuvati odnosno uspostaviti oralno zdravlje ljudi raznih generacija i kultura u ovisnosti o njihovu socioekonomskom statusu.
U tijeku nastave vrši se provjera znanja u svakoj metodskoj jedinici.
Tijekom drugog semestra student polaže na pacijentu klinički dio ispita koji je preduvjet za usmeni izlazak na ispit. Klinički dio ispita sastoji se od obrade pacijenta i plana terapije, analizi studijskih modela i postavljanja studijskih modela u artikulator, analize RTG snimaka i napisanog plana fiksnoprotetske terapije sa fazama rada u ambulanti i laboratoriju. Pacijenta se slika prije terapije, u svim fazama rada i na kraju terapije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Fiksna protetika I
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Fiksna protetika I
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu