Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fizika
Kratica: 111OFIZKOpterećenje: 20(P) + 20(S) + 20(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Ozren Gamulin
Izvođači:
Opis predmeta: Studentu dentalne medicine pružiti kvanititativno utemeljen pogled na biološke procese; naučiti ga pomoću osnovnih zakona
klasične i kvantne fizike razumjeti biološke procese na molekularnoj razini.
Studentu dentalne medicine pružiti fizikalne osnove za razumijevanje dijagnostičkih metoda i terapijskih postupaka u
stomatološkoj praksi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. J.Brnjas-Kraljević, D.Krilov: Fizika za studente stomatologije, Medicinska naklada, Zagreb, 2006.
2. J.Brnjas-Kraljević: Fizika 1, Struktura tvari i dijagnostičke metode, Medicinska naklada, Zagreb, 2001.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu