Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Fiziologija (2)
Kratica: 212OFIZIOpterećenje: 15(P) + 57(S) + 48(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Jagoda Roša
Izvođači:
Opis predmeta: Fiziologija čovjeka je jedan od predmeta bazične znanosti koji se proučava tijekom III i IV semestra studija stomatologije, a obuhvaća spoznaje o funkcioniranju ljudskog tijela.
Predmet, fiziologija čovjeka, upoznaje studenta s normalnim tjelesnim funkcijama i predstavlja abecedu za daljnje stjecanje medicinskog znanja. Poznavanje funkcije i rada pojedinih organa kao i njihove uloge u procesima održavanja "dinamične ravnoteže" u našem tijelu osnova je za shvaćanje i razumijevanje nastanka i razvoja pojedinih bolesti. Naše zdravlje teško remete i neznatni pomaci u održavanju razine glukoze, osmolarnosti tjelesnih tekućina, koncentracija pojedinih iona (Na+, K+ Ca++,...), arterijskog tlaka, protoka krvi, rada srca, disanja kao i pomaci u čitavom nizu drugih mnogobrojnih fizioloških procesa koji se neprestalno odvijaju u našem tijelu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Guyton & Hall: Fiziologija čovjeka i mehanizmi bolesti, Medicinska naklada, Zagreb, 2012.
3. Taradi, M. i ostali: Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka (2004.)
Preporučena literatura:
2. GRADIVO s predavanja, seminara i vježbi
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu