Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Histologija s embriologijom (2)
Kratica: 112OHISTOpterećenje: 27(P) + 18(S) + 35(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Đurđica Grbeša
Izvođači:
Opis predmeta: Histologija je jedna od temeljnih medicinskih znanosti koja proučava građu čovječjeg tijela, koja se može vidjeti tek pomoću optičkih i drugih pomagala. Histologija obuhvaća još i nauku o stanici (citologija) i nauku o finoj građi pojedinih organa (mikroskopska anatomija) tj. histologija proučava cjelokupni mikroskopski i submikroskopski sastav organizma. Današnja histologija (citofiziologija, histofiziologija) se više ne može zamisliti bez istodobnog topo-kemijskog istraživanja (citokemija i histokemija). Tako se stvaraju spoznaje o kemijskim sastojcima stanice odnosno mjestu gdje se u stanici nalaze, te kako i gdje se njihove molekule sintetiziraju. Upotrebom elektronskog mikroskopa ulazimo u područje istraživanja makromolekula koje je zajedničko cito i histo-morfologiji, kemiji i biokemiji te fiziologiji. Primjena radioaktivnih izotopa, mikrospektrografija, flurescentna mikroskopija, molekulska genetika itd. pomažu da dopunimo podatke uobičajene svjetlosne mikroskopije i uz podatke ultrastrukture sve šire obuhvatimo spoznaje opće histologije. Cilj nastave histologije jest da student primjenom stečenih znanja fizike, kemije, biokemije, biologije i anatomije usvoji znanje o normalnoj svjetlosnomikroskopskoj i elektronskomikroskopskoj građi ljudskog tijela. Embriologija proučava razvoj zametka te omogućuje razumijevanje složenih odnosa u građi čovječjeg tijela. Osim toga ima veliko praktično medicinsko značenje, jer tumači na koji način nastaju anomalije razvitka pojedinih organa. Embriologija čovjeka, u užem smislu, još je uvijek deskriptivna, ali primjena rezultata komparativne i eksperimentalne embriologije mnogo je pridonijela uzročnom shvaćanju složenih zbivanja tijekom razvoja čovječjeg zametka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
2. 1. Junqueira LC i Carneiro J: Osnove histologije, Školska knjiga , Zagreb, 2005 2. Sadler TW: Langmanova medicinska embriologija, Školska knjiga , Zagreb, 2008
Preporučena literatura:
3. Durst-Živković B: Praktikum iz histologije, Školska knjiga, Zagreb, 2007 Bradamante Ž i Švajger A: Atls iz histologije: slike histoloških preparata I i II dio, Zagreb, 2002
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu