Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Imunologija
Kratica: 211OIMUNOpterećenje: 20(P) + 10(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Šamija
Izvođači:
Opis predmeta: Imunologija je jedna od najmlađih i najdinamičnijih disciplina koja znatno utječe i na razvoj mnogih drugih medicinskih grana poput mikrobiologije, presađivanja tkiva i organa, onkologije itd. Gotovo nema područja medicine u kojoj ne bi bili zastupljeni i imunološki aspekti bolesti kroz dijagnostiku, liječenje ili oboje (autoimunosne bolesti, imunodeficijencije, infektivne bolesti, preosjetljivosti itd.). S većinom tih aspekata susreće se u svojoj praksi i stomatolog. Svrha predmeta pružiti studentima osnovno znanje o organizaciji i načinu funkcioniranja imunosnog sustava i o imunološkim aspektima bolesti, napose bolesti usne šupljine, te ih uvesti u laboratorijske metode imunološke dijagnostike i njene povezanosti s klinikom. Sadržaj predmeta: limfni organi, tkiva i stanice, topljivi posrednici imunosti; prirođena i stečena sistemna i lokalna imunost; imunosni odgovor; imunost na viruse, bakterije, gljivice i parazite; imunološka tolerancija; osnove transplantacijske imunologije, autoimunosnih bolesti, imunodeficijencija i preosjetljivosti; osnove imunologije zloćudnih tumora; imunološka terapija; imunološke laboratorijske metode.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
2. Imunologija. J. Lukač. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Skripta za studente Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studentima III. semestra dostupna je i elektronska verzija udžbenika u Izborniku predmeta na internetskoj stranici Imunologije (http://www.sfzg.unizg.hr/predmet/71300/skriptarnica).
Preporučena literatura:
1. 1. Imunologija. M. Taradi, ur., Medicinska naklada, Zagreb, 7. izd., 2009. 2. Immunology of Oral Diseases. T. Lehner, Ed., Blackwell, 3rd ed, 1993
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu