Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Interna medicina (2)
Kratica: 312OINTEOpterećenje: 45(P) + 20(S) + 0(L) + 0(PRK) + 40(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Ljubičić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Petrač i suradnici, Interna medicina, Medicinska naklada.
Preporučena literatura:
2. Vrhovac i suradnici, Interna medicina, Naklada Ljevak.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu