Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Karijesologija
Kratica: 221OKARIOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Katica Prskalo
Izvođači:
Opis predmeta: Karijesologija je bazično područje stomatologije koje temeljem znanja o razvoju zuba i potpornih tkiva, histologiji i kemijskom sastavu tvrdih zubnih tkiva proučava razvojne anomalije trajnih zubi, etiologiju bolesti tvrdih zubnih tkiva, fizikalnokemijske procese u karijesnoj leziji, patohistološku i kliničku sliku karijesne lezije, dijagnostiku karijesa, testove za određivanje rizika nastanka karijesa, imunološki aspekt, epidemiologiju, zubnu higijenu i prevenciju zubnog karijesa, te utjecaj sistemskih bolesti na nastanak karijesa.
Nastava je tematski podijeljena u tri dijela. U prvom dijelu studenti na temelju znanja o rastu i razvoju zuba i histologiji tvrdih zubnih tkiva stiču saznanja o razvojnim anomalijama trajnih zubi i njihovom utjecaju na nastanak karijesa, te o nekarijesnim oštećenjima zuba. U drugom dijelu temeljito se obrađuje etiologija, razvoj, patohistološka i klinička slika karijesa, dijagnostika i klasifikacija karijesnih lezija kao i utjecaj sistemskih bolesti na nastanak karijesa. Treći dio obuhvaća epidemiolgiju, imunološki aspekt i prevenciju karijesne bolesti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.Šutalo J i sur. Patologija i terapija tvrdih zubnih tkiva. Naklada Zadro, Zagreb, 1994. 2.Fejerskov O, Kidd E. Zubni karijes. Bolest i klinički postupci. Prijevod 2. izdanja. Naklada Slap, Jastrebarsko, 2011. 3.Fejerskov O & Kidd E. Dental Caries. The Disease and its Clinical Management. I ed. Blackwell Munsgaard, Copenhagen, 2003.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu