Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kemija
Kratica: 111OKEMIOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 30(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Lovrić
Izvođači:
Opis predmeta: Svrha predmeta je primjereno obrazovanje budućih doktora dentalne medicine. Zbog toga je nastavni program iz Stomatološke kemije satavljen tako da omogućava studentima stjecanje temeljnih kemijskih znanja, te ih upućuje u laboratorijski, dakle eksperimentalni rad i njegove tehnike. Takav nastavni program čini kemijski temelj biokemije, te studentu nudi znanja neophodna za razumijevanje kako fiziologije tako i farmakologije. Načela kemije okupljena su oko glavnih tema, a svaka se pojedina tema obrađuje kroz predavanja, seminare i vježbu u zaokruženu cjelinu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. V. Hankonyi, V. Ondrušek: Izabrana poglavlja fizikalne kemije, skripta, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1990. 2. V. Hankonyi:Organska kemija za studente medicine, interna skripta. 3. N. Burger: Zbirka zadataka iz kemije, Medicinska naklada, Zagreb, 2012. 4. J. Lovrić: pH i puferi, Medicinar 2004; 45(2):20-3. http://medicinar.mef.hr/pdf/puferi.pdf 5. B. Foretić, J. Lovrić, Ž. Vukelić: Materijali za seminare i vježbe iz kemije za stomatologe, interna skripta, 2014.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu