Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kirurgija (2)
Kratica: 412OKIRUOpterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(L) + 0(PRK) + 30(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. August Mijić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj predmeta KIRURGIJA je stjecanje temeljnih znanja iz kirurgije.
Teme predavanja su pomno odabrane kako bi svaki student, budući doktor dentalne medicine bio upoznat s osnovnim dijagnostičkim i terapijskim
zahvatima u kirurgiji.
Na vježbama se student upoznaje s ustrojem Klinike, princpima rada u poliklinici, specijalističkim ambulantama, na odjelu, u sterilizaciji i operacijskoj dvorani.
Slijedi upoznavanje s trijažom, prijemom i obradom hitnih kirurških bolesnika i ozljeđenika, upoznavanje s kirurškim instrumentima, malim
kirurškim zahvatima ka i zahvatima iz područja abdominalne kirurgije, vaskularne kirurgije i traumatologije.
Poseban naglasak dat je učenju šivanja rane i tehnici kirurškog šava (vježbe kirurškog šivanja), važnog za stomatološku praksu.
Po obavljenim predavanjima i vježbama, student može pristupiti provjeri znanja-USMENOM ISPITU.
Ispitna pitanja temelje se na gradivu udžbenika "KIRURGIJA ZA STOMATOLOGE", slijede naslove i podnaslove iz udžbenika, a gradivo udžbenika čini
okosnisu predavanja i studentskih seminara.
Ispiti iz kirurgije održavati će se u navedenim ispitnim rokovima, a studenti se na dan ispita javljaju u tajništvo Klinike za kirurgiju u 12 sati.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Udžbenik: Miroslav Bekavac-Bešlin, Mario Ledinsky, Aljoša Matejčić, August Mijić, Lucijan Negovetić: KIRURGIJA ZA STOMATOLOGE, Medicinska naklada, Zagreb, 2003.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu