Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Klinička parodontologija (2)
Kratica: 512OKPAROpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 90(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Darije Plančak
Izvođači:
Opis predmeta: Parodontologija je temeljno i specijalističko područje koje obuhvaća problematiku anatomije, etiologije, epidemiologije, prevencije i terapije bolesti potpornih struktura zuba. Nastava iz Parodontologije obuhvaća, u skladu s Europskom parodontološkom federacijom (EFP), program s teoretskom i praktičnom komponentom. U sklopu kliničkog liječenja pacijenata, studenti moraju započeti, provesti i dovršiti kauzalnu terapiju (inicijalne upute u higijenu i konzervativna parodontološka terapija, struganje i poliranje korijena te parodontološka terapija s antiseptičkom i/ili antibiotskom kontrolom), ali i potpornu parodontološku terapiju kao preduvjet za cjelokupnost programa. Nadalje, traži se i sveobuhvatno poznavanje kirurških parodontoloških postupaka i sposobnost asistiranja pri kirurškim parodontološkim zahvatima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jan Lindhe, Thorkild Karring, Niklaus P. Lang. Klinička parodontologija i dentalna implantologija. 1. hrvatsko izdanje, Zagreb, Globus, 2004.
2. Herbert F. Wolf, Edith M. Rateitschak, Klaus H. Rateitschak. Parodontologija. Stomatološki atlas. 1. hrvatsko izdanje, Zagreb, Naklada Slap, 2008.
Preporučena literatura:
3. Michael G. Newman, Henry H. Takei, Fermin A. Carranza. Carranza's Clinical Periodontology,10th edition, Philadelphia, WB Saunders Co.,2006.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Pretklinička parodontologija
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Pretklinička parodontologija
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu