Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Maksilofacijalna kirurgija
Kratica: 611OMAKSOpterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 45(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Vedran Uglešić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu