Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mikrobiologija s parazitologijom
Kratica: 211OMIKROpterećenje: 5(P) + 20(S) + 35(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ana Budimir
Izvođači:
Opis predmeta: Svrha je ovog predmeta da studentima stomatologije dade pregled osnovnih spoznaja o bakterijama, virusima, gljivama i protozoima patogenima za ljude. Sadržaj predmeta trebao bi poslužiti ponajprije kao osnova iz mikrobiologije, s posebnim naglaskom na patogene usne šupljine s mogućim posljedicama kako u usnoj šupljini tako i u drugim organskim sustavima, zatim o prevenciji nastanka i širenja infekcija u stomatološkoj ordinaciji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. V. Presečki: Stomatološka mikrobiologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2009.
2. S. Kalenić i suradnici: Medicinska mikrobiologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2013.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu