Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mobilna protetika II (2)
Kratica: 512OMPR2Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 105(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Robert Ćelić
Izvođači:
Opis predmeta: Program predmeta Mobilna protetika II poučava studente u izradi djelomičnih mobilnih proteza. Žvačni se sustav sastoji od međusobno povezanih i ovisnih dijelova koje čine zubi kao žvačni organ u užem smislu, gornja i donja čeljust, žvačni mišidi, pomodni žvačni mišidi, čeljusni zglobovi, meka tkiva i žlijezProgram predmeta Mobilna protetika II poučava studente u izradi djelomičnih mobilnih proteza. Žvačni se sustav sastoji od međusobno povezanih i ovisnih dijelova koje čine zubi kao žvačni organ u užem smislu, gornja i donja čeljust, žvačni mišidi, pomodni žvačni mišidi, čeljusni zglobovi, meka tkiva i žlijezde slinovnice te odgovatajudi dio živčanog, krvnog i limfnog sustava. Uvjet da funkcija ovog sustava bude maksimalna jest sklad svih njegovih dijelova. Gubitak zubi dovodi morfoloških, ali i funkcijskih promjena u usnoj šupljini. Ovisno o anatomsko-morfološkim osobinama u usnoj šupljini, zadade su djelomične proteze: osigurati funkciju žvakanja, postidi zadovoljavajudu estetiku i funkciju govora, ali i preventivno djelovati na očuvanje preostalih zuba, koštanog ležišta, mekih tkiva i funkcije čeljusnih zglobova. Mnogi čimbenici utječu na to hode li neka sila biti fiziološka stimulacija ili de dovesti do patoloških promjena potpornog tkiva. S jedne strane to ovisi o prirodi sila (veličina, smjer i pravac djelovanja, vrijeme djelovanja), a s druge strane o individualnoj adaptacijskoj modi potpornog aparata.
Nastavnim programom predmeta Mobilna protetika II omogudava se studentima naučiti:
- funkcijsku anatomiju i fiziologiju djelomično bezube čeljusti
- materijale i instrumente, kao i laboratorijsku odnosno kliničku opremu i uređaje za izradu djelomične proteze
- razumjeti i povezati laboratorijski i klinički tijek izrade djelomične proteze
- provesti terapiju u cilju poboljšanja žvačnoga, estetskoga i fonetskoga učinka
- prednosti i mane kombiniranih mobilno-fiksnih protetskih radova
- odrediti vrstu materijala za izradu djelomičnih proteza
- literaturnim podacima nadopunjavati znanja i primjenjivati ih u svakodnevnom radu.
Nastavni program predmeta Mobilna protetika II koncentriran je u šest međusobno povezanih cjelina:
- Fiziologija žvačnoga sustava kod djelomične bezubosti.
- Materijali i tehnologije obrade te njihova primjena u laboratorijskoj i kliničkoj izradi djelomičnih proteza.
- Konvencionalna mobilnoprotetička terapija kod djelomične bezubosti.
- Biomehanika žvačnoga sustava i utjecaj djelomičnih proteza na nju.
- Kombinirani mobilno-fiksni protetski radovi.
- Retencijski elementi i retencijske sile kod izrade djelomičnih proteza.
Znanja i vještine dijagnostičkih, terapijskih i laboratorijskih postupaka razvijaju se predavanjima i posebnim kliničkim vježbama u malim grupama studenata uz kontrolu nastavnika i asistenata Zavoda za mobilnu protetiku. Nastava se izvod kroz dva semestra. U teoretskom dijelu izvođenja nastave rabe se LCD i video projekcije kliničkog i laboratorijskog rada, dok se posebnim kliničkim vježbama radom na pacijentima provodi dijagnostika i terapija mobilnoprotetičke kazuistike.
de slinovnice te odgovatajudi dio živčanog, krvnog i limfnog sustava. Uvjet da funkcija ovog sustava bude maksimalna jest sklad svih njegovih dijelova. Gubitak zubi dovodi morfoloških, ali i funkcijskih promjena u usnoj šupljini. Ovisno o anatomsko-morfološkim osobinama u usnoj šupljini, zadade su djelomične proteze: osigurati funkciju žvakanja, postidi zadovoljavajudu estetiku i funkciju govora, ali i preventivno djelovati na očuvanje preostalih zuba, koštanog ležišta, mekih tkiva i funkcije čeljusnih zglobova. Mnogi čimbenici utječu na to hode li neka sila biti fiziološka stimulacija ili de dovesti do patoloških promjena potpornog tkiva. S jedne strane to ovisi o prirodi sila (veličina, smjer i pravac djelovanja, vrijeme djelovanja), a s druge strane o individualnoj adaptacijskoj modi potpornog aparata.
Nastavnim programom predmeta Mobilna protetika II omogudava se studentima naučiti:
- funkcijsku anatomiju i fiziologiju djelomično bezube čeljusti
- materijale i instrumente, kao i laboratorijsku odnosno kliničku opremu i uređaje za izradu djelomične proteze
- razumjeti i povezati laboratorijski i klinički tijek izrade djelomične proteze
- provesti terapiju u cilju poboljšanja žvačnoga, estetskoga i fonetskoga učinka
- prednosti i mane kombiniranih mobilno-fiksnih protetskih radova
- odrediti vrstu materijala za izradu djelomičnih proteza
- literaturnim podacima nadopunjavati znanja i primjenjivati ih u svakodnevnom radu.
Nastavni program predmeta Mobilna protetika II koncentriran je u šest međusobno povezanih cjelina:
- Fiziologija žvačnoga sustava kod djelomične bezubosti.
- Materijali i tehnologije obrade te njihova primjena u laboratorijskoj i kliničkoj izradi djelomičnih proteza.
- Konvencionalna mobilnoprotetička terapija kod djelomične bezubosti.
- Biomehanika žvačnoga sustava i utjecaj djelomičnih proteza na nju.
- Kombinirani mobilno-fiksni protetski radovi.
- Retencijski elementi i retencijske sile kod izrade djelomičnih proteza.
Znanja i vještine dijagnostičkih, terapijskih i laboratorijskih postupaka razvijaju se predavanjima i posebnim kliničkim vježbama u malim grupama studenata uz kontrolu nastavnika i asistenata Zavoda za mobilnu protetiku. Nastava se izvod kroz dva semestra. U teoretskom dijelu izvođenja nastave rabe se LCD i video projekcije kliničkog i laboratorijskog rada, dok se posebnim kliničkim vježbama radom na pacijentima provodi dijagnostika i terapija mobilnoprotetičke kazuistike.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Suvin M. Djelomična proteza. Zagreb: Školska knjiga, 1982.
2. Kraljević K., Kraljević Šimunković S.Djelomične proteze. Zagreb: In-tri, 2012.
3. Živko-Babić J, Jerolimov V. Metali u stomatološkoj protetici. Odabrana poglavlja. Zagreb: Školska knjiga, 2005.
4. Jerolimov V. i sur. Stomatološki materijali. Odabrana poglavlja. Zagreb: Stomatološki fakultet, 2005. (www.sfzg.hr).
7. Okeson J.P. Temporomandibularni poremećaji i okluzija. 1. hrvatsko izdanje. Valentić-Peruzović M., ured.hrv.izd. Zagreb: Medicinska naklada, 2008.
8. Suvin M. Biloški temelji protetike - Totalna proteza. Zagreb: Školska knjiga, 1984.
Preporučena literatura:
5. Mc Cracken WL. Partial Denture Construction. Mosby Co., 1998.
6. Misch CE. Implant Dentistry. 2nd ed. St.Louis: Mosby Inc. 1999.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Mobilna protetika I
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Mobilna protetika I
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu