Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Okluzija i funkcija
Kratica: 411IOKLFOpterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(L) + 0(PRK) + 0(KL) + 0(PKL) + 0(A) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Domagoj Žabarović
Izvođači:
Opis predmeta: Predmet Okluzija i funkcija je nastavak (nadgradnja) na predmet Okluzija koji su studenti slušali u sedmom semestru i gdje su upoznati s osnovama, terminologijom, anatomijom i fiziolofijom svih komponenti stomatognatog sustava.U predmetu Okluzija i funkcija student se treba detaljnije upoznati s principima i kriterijima za postizanje normalnog, funkcijski zdravog stomatognatog sustava i tzv. ortopedski stabilnih okluzijskih odnosa. Treba znati razlike između okluzijskih koncepcija na prirodnim zubima od onih na umjetnim zubima, te se upoznati s osobitostima okluzijskih koncepcija za pojedine vrste protetskih radova. Student se treba naučiti razlikovati optimalne okluzijske odnose od neadekvatne rekonstrukcije okluzije, te znati štetne posljedice za stomatognatni sustav uzrokovane nedostatnom okluzijom. Student se treba kroz različite kliničke slučajeve osposobiti za samostalno odlučivanje i odabir okluzijske terapije, te savladati načine objektivnog bilježenja okluzijskih dodira i funkcije stomatognatog sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Okeson J.P. Temporomandibularni poremećeji i okluzija. 1. Hrvatsko izdanje. Valentić-Peruzović M.,ured.hrv.izd.Medicinska naklada, Zagreb. 2008.
2. Ash Jr, M.M, Nelson S.J. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion. Elsevier Science, 8th ed., 2002.
Preporučena literatura:
3. Wassell R, Naru A, Steele J, Nohl F. Applied Occlusion. Quintessence publishing Co.Ltd. London. 2008.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
L - Laboratorijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
A - Auditorne vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu